Personvern.jpg

Personvern (GDPR)

Vi tar personvern alvorlig, og vil at du skal føle deg trygg på dette hos oss også. Her
beskrives hvordan vi håndterer personopplysninger som vi får del av når du er i kontakt
med oss. Vår policy for personvern gjelder ikke for nettsteder eller linker fra vår
hjemmeside eller andre sosiale medier.
Personvernsansvarlig er:
Regnbuen Helsesenter
Org.nr. 979962 983
Vestre Kjennervei 2B
3420 LIERSKOGEN

Mailadresse koordinator@regnbuen.nhn.no
Telefon 32240440


INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG
Om du godkjenner ved tilbud, kan vi lagre din e-postadresse hvor vi kommer med
informasjon f.eks nyhetsbrev.
På hjemmesiden er det mulighet for å bestille timer via vår online booking
http://regnbuenhelsesenter.no/index.php?pageID=99
Den informasjonen du legger igjen håndteres av et eksternt system, i dette tilfellet
Exceline.no - iBooking.no og Make Newsmail.
Om du ønsker å fjerne den informasjonen som ligger lagret på din bruker ber vi om at du
sender oss en e-post, så hjelper vi deg.
Om du er i kontakt med oss grunnet søking av jobb, håndterer vi den informasjon du
legger igjen under samme policy.

HELSE OPPLYSNINGER
Når du benytter deg av våre tjenester, så deler man personopplysninger for at vi skal ha
mulighet til å skrive en så utfyllende journal og følge gjeldende lovverk for journalskriving.
Denne informasjonen håndteres i tråd med forskriften om pasientjournaler og andre
lovverk hva gjelder helse/ kvakksalver lovverk.

MÅL OG GRUNN FOR HÅNDTERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi håndterer dine personopplysninger for å kunne utføre våre tjenester og kunne ha en
løpende kontakt med våre kunder, eksempelvis oppfølging av behandlingsforløp eller ditt
medlemskap.
Vi er underlagt lover og regler for bokføring og regnskap som også tas hensyn til.
Vi håndterer bare informasjon innen EU/EES.

HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED
Din personinfo er personlig og vi deler bare med vår tjenesteleverandør, i dette tilfellet
exceline.no, iBooking.no og Make Newsmail med krav om at de godkjenner å holde din
informasjon konfidensiell.
Våre tjenesteleverandører kan bare bruke denne informasjonen for å utføre sine
arbeidsoppgaver.
All personinformasjon håndteres ifølge forskriften om pasientjournaler .

DINE RETTIGHETER
Om du vil ha opplysninger om hvilke personopplysninger vi har om deg, få tilgang til eller
begrense hva vi har, eller om du har noen innvending i mot vår håndtering av disse ber vi
deg ta kontakt pr E-post så hjelper vi deg.
Det er din rett å begrense hvilke personopplysninger som er lagret hos oss, og flytte
informasjonen til et allment brukt elektronisk format. Om du er misfornøyd med hvordan
vi har håndtert dine personopplysninger har du rett melde det til datatilsynet eller annen
tilsynsmyndighet.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi har tatt grep for å sikre gode rutiner for at dine personopplysninger ikke skal forsvinne,
endres eller tas i bruk av uvedkommende.

HVOR LENGE SPARER VI PÅ DINE PERSONOPPLYSNINGER
Dine personopplysninger spares så lenge det finnes behov for det, i tråd med denne
personvernspolicyen, eller ifølge gjeldende lovverk.

COOKIES
En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin for å forbedre
opplevelsen og forenkle bruken av hjemmesiden. Når du bruker hjemmesiden
godkjenner du dette. Om det er ikke noe du ønsker, må du endre innstillingene i din
webleser så de ikke aksepterer cookies. Noen av funksjonene på nettsiden kan påvirkes
om du ikke godkjenner dette.

OPPDATERING AV DENNE INTEGRITETSPOLICY
Vi kan forandre denne policy, hvor den seneste versjonen skal finnes tilgjengelig på våre
hjemmesider.