Velkommen til Regnbuen Legekontor

Mandag : 8–15:30 Telefontid:  09.00 -11.30 og 13.00-14.00
Tirsdag : 8–15:30
Onsdag : 8–15:30 Tlf: 32 24 04 42
Torsdag : 8–15:30
Fredag : 8–15:00


Vi har diagnostisk ultralyd på senteret

Vi har diagnostisk ultralyd på senteret

helsesekretar@regnbuen.nhn.no
Fax: 32 24 04 41 Trykk her for regnbuen legekontor sin hjemmeside

Trykk her for å logge inn på besøklegen.no

Regnbuen Legekontor

Vi er en del av det tverrfaglige Regnbuen Helsesenter. Vår oppgave er å hjelpe pasienter med deres helserelaterte plager og oppnå bedre livskvalitet gjennom fokus på trening, ernæring og oppfølging av deres sykdommer. Regnbuen Helsesenter er bygget etter intensjonene i Samhandlingsreformen med fokus på tverrfaglig samarbeid og egeninnsats i forhold til helse.

Vi ønsker å utdanne våre pasienter til å bedre ta vare på sin egen helse i et trygt og faglig forankret miljø. Vi forstår pasientens behov for tverrfaglig oppfølging og samhandling om komplekse problemstillinger.

Ved å kombinere ny teknologi med kunnskap og erfaring ønsker vi å gi våre pasienter best mulig oppfølging hos oss. Vi har et velutstyrt laboratorie med mulighet for spirometri, EKG, blodprøver, audiometri mm.

Bytte fastlege

For å kunne følge opp nye pasienter er vi helt avhengige av at nye pasienter bytter til fastlege hos oss.

Stig Bruset har full liste, om du ønsker bytte til Stig anbefales det sjekke linken under gjevnlig for å se om det er noen ledige plasser.

Gard Bruset har ledig plass på sin liste, så der kan man følge linken for å bytte fastlege

Du må også be din forrige fastlege oversende din journal elektronisk til oss. Etter bytte av fastlege vil vi ha oversikt over nye epikriser, resepter og annen viktig informasjon.

Bytte fastlege gjøres enkelt via å trykke på denne linken:

Bytte fastlege.


For bestilling av time, ta kontakt på telefon 32 24 04 42 eller mail helsesekretar@regnbuen.nhn.no