Velkommen til Regnbuen Legekontor

Mandag : 8–15:30 Telefontid:  09.00 -11.30 og 13.00-14.00
Tirsdag : 8–15:30
Onsdag : 8–15:30 Tlf: 32 24 04 42
Torsdag : 8–15:30
Fredag : 8–15:00 Link til Regnbuen Legekontors hjemmeside

Dr. Stig Bruset Dr. Gard Bruset Ann Helen Lunde Marte Meinseth Kristiansen

Legekontoret er en del av det tverrfaglige Regnbuen Helsesenter. Vår oppgave er å hjelpe pasienter med deres helserelaterte plager og oppnå bedre livskvalitet gjennom fokus på trening, ernæring og oppfølging av deres sykdommer. Regnbuen Helsesenter er bygget etter intensjonene i Samhandlingsreformen med fokus på tverrfaglig samarbeid og egeninnsats i forhold til helse.

Vi ønsker å hjelpe våre pasienter til å bedre ta vare på sin helse i et trygt og faglig forankret miljø. Vi forstår pasientens behov for tverrfaglig oppfølging og samhandling om komplekse problemstillinger.

Ved å kombinere ny teknologi med kunnskap og erfaring ønsker vi å gi våre pasienter best mulig oppfølging hos oss. Vi har et velutstyrt laboratorie med mulighet for spirometri, EKG, blodprøver, audiometri mm.

Stig Bruset har ingen ledige plasser på sin liste. Han har ikke venteliste.

Gard Bruset har ledig plass på sin liste og god kapasitet.


Vi har diagnostisk ultralyd på senteret

Vi har diagnostisk ultralyd på senteret

Ønsker du mer informasjon om Regnbuen Legekontor eller timebestilling? Trykk her for Regnbuen Legekontor sine nettsider.