MEDLEMSBETINGELSER

_M2S5046.JPG
 

Hjelp oss å gjøre senteret til et godt sted å være!
Vi vil at senteret vårt skal være rent, og hyggelig både for medlemmer og for oss som jobber her.
For at vi alle skal vite hva vi legger til grunn for et trivelig senter har vi utarbeidet noen trivselsregler.

Bruk medlemskortet og registrer deg når du kommer til senteret.

Vær oppmerksom på senterets regler med hensyn til hvor du kan gå med utesko. Det er kun tillatt med inne-/trenings sko i treningsområdet.

Vær nøye med renslighet og kroppshygiene. Ta med håndkle og bruk under trening, både på apparatene og på mattene.

Tørk opp etter deg om du svetter mye.

Rydd på plass utstyr som matter, løse vekter etc etter deg når du er ferdig.

Kun instruktører/ansatte får instruere og trene vår medlemmer.

La mobiltelefonen vare avskrudd/lydløs inne i senterets treningsområde.

Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn og fremover. Forfallsdato vil være den 20. hver måned.
Pr mnd. kr 549,- tren så mye du vil i gruppetimer eller på egenhånd, ingen binding kun
1 måneds oppsigelse (skriftlig).
Pr år kr 5490,- tren så mye du vil, du får TO måneder gratis. En måneds oppsigelse etter endt år.
Ønsker du kun å drive med egentrening betaler du kun 299,- pr. mnd.
Jeg forplikter meg til å betale på forskudd, og må gi skriftlig beskjed hvis jeg vil melde meg ut, hvis ikke plikter jeg å fortsette å betale. Oppsigelsestiden er 1 måned fra mottatt skriftlig oppsigelse.
Bekreftelse på oppsigelse skal være mottatt før oppsigelse trer i kraft. Dette gjelder også ved betaling for et helt år. Hvis medlem ikke har mottatt bekreftelse på oppsigelse inn 14 dager er det medlemmets ansvar å ta kontakt med senteret. Å sette medlemskapet på "frys" regnes ikke som utmelding og du kan ikke fryse medlemskapet tilbake i tid. Medlemmet er selv ansvarlig for at vi har riktig kontaktinformasjon.
Medlemmet må selv gi beskjed om han/hun ikke ønsker at bilder som blir tatt på senteret blir publisert på våre nettsider (eller sosiale medier).

Følgende årsaker kan gi rett til frys av medlemskap:

Sykdom, med sammenhengende sykdomsperiode i minimum 2 uker. Medlemskapet fryses fra den dag det blir gitt beskjed. Det innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.

Svangerskap

Reise med opphold mellom 1-3 måneder.

Legeattest på helserelatert fravær må forevises senest innen en uke etter at beskjed er gitt. Det må være spesifisert med fra - og til - dato.